Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03/BC-UBKTr
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-so-03-bc-ubktr-ngay-18.01.2022-bao-cao-ket-qua-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2021-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2022.pdf

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang