Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
269/BC-UBND 29/07/2022 Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
168/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai - Năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về 2
382/KH-UBND 03/11/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 50
Tải về 0
3897/QĐ-UBND 02/11/2021 Quyết định V/v phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 59
Tải về 0
578/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 32
Tải về 0
603/UBND-NLN 23/02/2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 50
Tải về 0
332/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2011 - 2020, định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 33
Tải về 0
66/KH-UB 25/02/2020 Kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
Tải về 3
571/UBND-TNMT 18/02/2020 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng đất đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 23
Tải về 1
19/CT-UBND 24/12/2019 Về việc phát động phong trào thi đua năm 2020
Lượt xem: 15
Tải về 0
12

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang