Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
269/BC-UBND 29/07/2022 Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về 0
14/BC-LMHTX 23/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 1
02/BC-UBKTr 18/01/2022 Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021
Lượt xem: 41
Tải về 1
03/BC-UBKTr 18/01/2022 Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về 1
42/BC-LMHTX 21/09/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 64
Tải về 2
33/BC-LMHTX 12/08/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NGhị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2005 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp.
Lượt xem: 53
Tải về 1
511/BC-LMHTXVN 05/08/2021 Báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm ; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 35
Tải về 1
140-BC/TU 30/07/2021 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
Tải về 2
31/BC-LMHTX 26/07/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012
Lượt xem: 13
Tải về 0
28/BC-LMHTX 20/07/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp
Lượt xem: 32
Tải về 0
123

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang