V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, củng cố hệ thống Qũy tín dụng nhân dân
Số ký hiệu văn bản 2026/UBND-TH
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, củng cố hệ thống Qũy tín dụng nhân dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tín dụng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2023-05-08_-47-_2023050803355820230508033611228_signed_20230508035244370.pdf

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang