Những thành tựu nổi bật

1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua

Năm 2011

Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 613/QĐ.UBND ngày 27/3/2012

Năm 2017

Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 30/1/2018

Năm 2022

Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua

Năm 2010

Bằng khen Liên minh HTX Việt Nam

Quyết định số78/QĐ-TĐKT ngày 25/5/2010

Năm 2011

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 920/ QĐ-UBND ngày 19/4/2011

Quyết định số2574/QĐ-UBND ngày 30/9/2011

Năm 2013

 

Bằng khen Liên minh HTX Việt Nam

Quyết định số 55/QĐ-LMHTXVN ngày 01/10/2013

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số1114QĐ-UBND ngày 9/5/2013

Năm 2014

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 935/QĐ-TTg ngày 17/6/2014

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 25/4/2015

Năm 2015

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số2432/QĐ-UBND ngày 03/8/2015

Năm 2016

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Bằng khen Liên minh HTX Việt Nam

Quyết định số 24/QĐ-LMHTXVN ngày 12/01/2017

Năm 2019

Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10/5/2019

Năm 2022

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 13/01/2022

Bằng khen Liên minh HTX Việt Nam

Quyết định số 270/QĐ-LMHTXVN ngày 08/7/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 1,167
  • Tất cả: 204,722

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang