Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023; giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 182/BC-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023; giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2023-05-19_-38-_2023051903315320230519033244010_signed_20230525085514499.pdf

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang