Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NGhị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2005 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 33/BC-LMHTX
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NGhị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2005 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt Trương Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 38BCLMHTX NGÀY 12.8.21_0001.pdf

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn

Website: https://www.lienminhhoptacxa.laocai.gov.vn

    Copyright 2019 - Technology Supported by VNPT