Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02/BC-UBKTr
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát Liên minh HTX các tỉnh, thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-so-02-bc-ubktr-ngay-18.01.2022-bao-cao-tong-hop-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-lmhtx-cac-tinh-thanh-pho.pdf

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang