Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/CTPH-LMHTX-BTGTU 21/07/2022 Chương trình Phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 3
Tải về 0
14/BC-LMHTX 23/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 1
42/BC-LMHTX 21/09/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 64
Tải về 2
33/BC-LMHTX 12/08/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NGhị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2005 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp.
Lượt xem: 53
Tải về 1
31/BC-LMHTX 26/07/2021 Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012
Lượt xem: 13
Tải về 0
28/BC-LMHTX 20/07/2021 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với khu vực KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp
Lượt xem: 32
Tải về 0
16/BC-UBKT 10/06/2021 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 0
15/BC-LMHTX 01/06/2021 Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của BCH Trung ương về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạp nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Lượt xem: 11
Tải về 0
11/BC-LMHTX 19/04/2021 Báo cáo về tình hình kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh
Lượt xem: 22
Tải về 1
07/BC-LMHTX 19/03/2021 Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, HTX quý I năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về 0
12

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang