Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/TB-VPCP 04/03/2022 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Lượt xem: 39
Tải về 1
6447/VPCP-NN 14/09/2021 V/v tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012
Lượt xem: 24
Tải về 0
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Lượt xem: 16
Tải về 1
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Lượt xem: 18
Tải về 0
1318/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 20
Tải về 0
887/QĐ-TTg 07/06/2021 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 15
Tải về 0
45/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Lượt xem: 24
Tải về 1
167/QĐ-TTg 03/02/2021 Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 35
Tải về 0
1804/QĐ-Ttg 13/11/2020 Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 15
Tải về 0
16/CT-TTg 31/03/2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 44
Tải về 0
12

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang