Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/NQ-LMHTXVN 13/01/2022 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 41
Tải về 0
43/2022/QH15 11/01/2022 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 37
Tải về 0
105/NQ-CP 09/09/2021 Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Lượt xem: 16
Tải về 1
308/NQ-LMHTXVN 29/07/2021 Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 17
Tải về 0
308/NQ-LMHTXVN 29/07/2021 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 20
Tải về 0
26/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Ban hành một số quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
Tải về 0
21/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Ban hành nội dung quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 23
Tải về 0
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
Lượt xem: 16
Tải về 0

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang