Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai - Năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về 2
382/KH-UBND 03/11/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 50
Tải về 0
510/KH-LMHTXVN 05/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Lượt xem: 17
Tải về 1
452/KH-LMHTXVN 14/07/2021 Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lượt xem: 30
Tải về 0
50-KH/TU 22/06/2021 Kế hoạch tổ chức giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2021
Lượt xem: 16
Tải về 0
351/KH-LMHTXVN 08/06/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Lượt xem: 135
Tải về 0
232/LMHTXVN-CSPT 19/04/2021 Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 2022 đối với Liên minh HTX cấp tỉnh
Lượt xem: 18
Tải về 0
188/KH-LMHTXVN 02/04/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ chính trị vềvề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lượt xem: 19
Tải về 0
479/KH-LMHTXVN 21/07/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 29
Tải về 0
66/KH-UB 25/02/2020 Kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
Tải về 3
12

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang