Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai
Liên minh HTX tỉnh Lào Cai đã có văn bản thông báo nội dung hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đến các HTX trên địa bàn tỉnh.

1. Mục đích hoạt động

Nhằm hỗ trợ cho các HTX vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các HTX.

 2. Các hoạt động của Quỹ

a) Cho vay đầu tư.

 - Đối tượng cho vay: HTX hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có nhu cầu vay vốn, có dự án vay vốn đầu tư khả thi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động.

- Mức vốn cho vay: hiện tại mức vay vốn tối đa là 01 tỷ đồng/dự án.

- Lãi suất cho vay vốn của Quỹ: hiện nay là 5,13%/năm.

 - Thời hạn cho vay vốn: trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với đặc điểm của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá 05 năm.

- Tài sản thế chấp: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ đất ở).

b) Bảo lãnh tín dụng.

- Đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng là các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, vay vốn trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn.

- Mức bảo lãnh tối đa: 100% giá trị khoản vay của bên được bảo lãnh tại tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động (hiện tại mức bảo lãnh tối đa là 01 tỷ đồng/khách hàng).

- Thời hạn bảo lãnh tín dụng: được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thỏa thuận giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh tại hợp đồng tín dụng.

c) Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

 - Đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: Các HTX thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, đã trả nợ gốc đầy đủ cho các tổ chức tín dụng.

- Mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư: tối đa bằng chênh lệch giữa lãi suất cho vay thương mại và lãi suất cho vay ưu đãi của Quỹ (hiện tại là 5,13%/năm). Lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường của các ngân hàng thương mại Nhà nước (Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ) và các ngân hàng thương mại cổ phần (nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố định kỳ.

Tổng mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: được tính trên tổng số nợ gốc thực trả, đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký với tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 70% tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền (không bao gồm vốn lưu động), hiện tại không quá 01 tỷ đồng.

 

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Lào Cai

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 1,164
  • Tất cả: 204,719

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang