Kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ngãi: Khát vọng vươn tầm

Sự chủ động, nhạy bén, linh hoạt thích ứng với những biến động của nền kinh tế chung cho thấy,  Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đã và đang làm tốt công tác tham mưu, trở thành “bà đỡ” cho các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

 

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 295 HTX (bao gồm Quỹ TDND), doanh thu bình quân đạt trên 2 tỷ đồng/HTX (trong năm 2023), tạo việc làm cho thành viên và người lao động.

Điểm tựa phát triển

Trong khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ngãi, các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang đóng đóng vai trò chủ lực, với số lượng 236 HTX. Trong đó, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới liên kết với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản xuất, mô hình HTX nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, dịch vụ giải trí, ẩm thực,… mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đặc biệt, không ít HTX nông nghiệp duy trì ổn định các khâu dịch vụ thiết yếu cho thành viên như dịch vụ thủy nông, cung ứng vật tư, giống cây trồng, bảo vệ thực vật, thú y, tín dụng nội bộ, dịch vụ chợ, môi trường... Vai trò của HTX nông nghiệp đối với kinh tế hộ ngày càng rõ hơn khi trong sản xuất gặp khó khăn như hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,... tiêu biểu là các HTX DVNN Tịnh Thọ, HTX Bình Dương, HTX Phổ An, HTX Tịnh Khê, HTX Hành Nhân, HTX Đức Hòa...

anh tin bai

Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đã và đang làm tốt công tác tham mưu, trở thành “bà đỡ” cho các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị. Một số HTX đẩy mạnh sản xuất, chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn OCOP, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, nhiều HTX được tôn vinh, đề cử.

Trong khi đó, các HTX phi nông nghiệp cơ bản hoạt động ổn định; năng động, tự chủ trong kinh doanh, dịch vụ, tích cực tìm kiếm thị trường mới, một số lĩnh vực tăng doanh thu và thu nhập ổn định cho thành viên. Nhiều HTX mạnh dạn đầu tư thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho lao động và thành viên như HTX xây dựng, thương mại và dịch vụ Dung Quất, HTX điện Di Lăng Sơn Hà, HTX bốc xếp Quảng Ngãi.

Các Quỹ TDND liên tục điều chỉnh lãi suất huy động, cho vay theo quy định và hướng dẫn của ngân hàng nhà nước, tạo điều kiện cho thành viên vay, giải quyết khó khăn và phát triển sản xuất; thực hiện và chấp hành tốt các quy định của tổ chức tín dụng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có 8 quỹ hoạt động liên xã, 5 quỹ hoạt động 1 xã với 21.751 thành viên, tăng thêm 1.027 thành viên so với cuối năm 2022. Đến cuối năm 2023, huy động vốn của các Quỹ tín dụng đạt gần 1.000 tỷ đồng (tăng 4,4% so với cuối năm 2022); tổng dư nợ cho vay đạt 643.153 triệu đồng (tăng 0,97% so với cuối năm 2022); nợ xấu 3.122 triệu đồng (chiếm 0,49% tổng dư nợ).

Định hướng tương lai

Nhìn chung, trong năm qua, HTX trong từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò hướng dẫn, tổ chức sản xuất cho thành viên và người dân, tạo được sản phẩm và giá trị hàng hóa. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vừa thúc đẩy tăng trưởng và quy mô của HTX lại vừa góp phần hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.

Với những nền tảng đang có, trong năm 2024, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu thành lập mới 16-20 HTX. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể là 5 - 8%/năm. Doanh thu bình quân của HTX tăng 4 - 6%/năm. Tỷ lệ cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học tăng cao, vượt chỉ tiêu được giao.

anh tin bai

Các mô hình HTX hiệu quả, ứng dụng công nghệ vào sản xuất xanh, tuần hoàn, kết hợp với du lịch trải nghiệm đang phát triển ở Quảng Ngãi.

Để hoàn thành mục tiêu, Liên minh HTX tỉnh dự kiến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, Luật HTX, Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 08/11/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn bản chất, vai trò và ý nghĩa của HTX kiểu mới hiện nay.

Phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX tiên tiến hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội cho người dân, cán bộ cấp huyện và xã; đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng; chú trọng nâng cao chất lượng các phóng sự truyền hình, giới thiệu và học tập các mô hình HTX hiệu quả, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến, khép kín, sản xuất tuần hoàn, sản xuất xanh.

Tập trung thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX năm 2023 và những năm tiếp theo từ nguồn vốn trung ương và ngân sách địa phương thông qua Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, miền núi, các chương trình, dự án đã có quyết định đầu tư, hỗ trợ; các nguồn vốn của các địa phương, các huyện thành phố và nguồn hỗ trợ của tổ chức nước ngoài...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT nhất là tuyên truyền Luật HTX 2023, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bằng nhiều hình thức; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và nguồn nhân lực cho các HTX; phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX tiên tiến hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kết nối thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cho HTX theo chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ, tuyên truyền vận động thành lập mới HTX, thu hút thành viên tham gia HTX.

Thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch UBND tỉnh giao và chỉ đạo của Liên minh HTX tỉnh Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021, xây dựng quy chế, tổ chức bộ máy, quản trị nội bộ, quy chế cho vay,...

Tiếp tục phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chính sách, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển HTX, phát huy tiềm năng và lợi thế của KTTT tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Minh Thành/Thời báo kinh doanh

 


 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang