Cơ cấu, tổ chức

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội thành viên bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Ông Trương Mạnh Hùng – Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Lợi – Phó Chủ tịch

Ủy ban Kiểm tra Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai bầu ra, gồm có: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và một số ủy viên. Ủy ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai về công tác kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Bà Nguyễn Thị Lợi – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

              Các phòng ban

              - Ban Kinh tế tập thể:

              Điện thoại cơ quan: 0214.3843.961

              Trưởng ban: Ông Đặng Thiên Sơn

- Ban Tư vấn hỗ trợ

               Điện thoại cơ quan: 0214.3843.961

Trưởng ban: Ông Đàm Xuân Thắng

- Văn phòng

Điện thoại cơ quan/fax: 0214.3.888.169

Email: laocai@vca.org.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ông Doãn Văn Quân

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 2,177
  • Tất cả: 224,037

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang