Thường trực Liên minh HTX tỉnh Lào Cai
 

 

 

Đ/c Trương Mạnh Hùng - Bí thư, Chủ tịch

  

- Sinh ngày: 28 tháng  02 năm 1967

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Nơi thường trú: Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

- Chức vụ hiện nay: Bí thư, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn:

+ Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

+ Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ kinh tế 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: tmhung-lmhtx@laocai.gov.vn/hungtm@vca.org.vn

- Số điện thoại: 0904.73.6666

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ T11/1985 – T4/1995: Công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Hà – Ban định canh định cư Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Từ T4/1995 – T9/2000: Công tác tại Phòng Kế hoạch & Đầu tư huyện Bắc Hà – Lào Cai – Ban QLDA khu vực huyện Bắc Hà. Các chức danh: Phó phòng, Trưởng Phòng, Trưởng ban QLDA

- Từ T9/2000 – T5/2009: Công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch Si Ma Cai – Ban QLDA giảm nghèo. Các chức danh: Trưởng phòng, Trưởng ban

- Từ T5/2009 – 31/7/2019: Công tác tại UBND huyện Si Ma Cai. Chức danh: Phó Chủ tịch UBND huyện

- Từ 01/8/2019 đến nay: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai. Chức danh: Bí thư, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, điều hành công việc của Liên minh HTX tỉnh theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lào Cai khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Là Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Lào Cai;

- Điều hành các hoạt động hàng ngày của cơ quan Liên minh HTX tỉnh: Trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ, Văn phòng, công tác Thi đua Khen thưởng, công tác Phát triển kinh tế tập thể, công tác đào tạo, công tác khai thác các nguồn vốn Trung ương, địa phương phát triển HTX, công tác đối ngoại, xúc tiến thương mại.

- Là chủ tài khoản cơ quan Liên minh HTX tỉnh; ký duyệt các văn bản của cơ quan.

- Chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phân công cho Phó Chủ tịch chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phân công cho Phó Chủ tịch giải quyết công việc thường xuyên khi đi vắng.

Đ/c Nguyễn Thị Lợi - Phó Bí thư, Phó Chủ tịch

- Sinh ngày: 21 tháng  02 năm 1975

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Minh Sơn, huyện  Đô Lương, tỉnh Nghệ An

- Nơi thường trú: Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai

- Đơn vị công tác: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lào Cai

- Trình độ học vấn:

+ Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

+ Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: ntloi-lmhtx@laocai.gov.vn/loint@vca.org.vn

- Số điện thoại: 0912.995.175

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ T12/1996 – T3/1997: Sở Công nghiệp Lào Cai. Chức danh: Cán bộ

- Từ T3/1997 - T12/2002: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai. Chức danh: Cán bộ

- Từ T1/2003 - T12/2013: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai. Chức danh: Chánh văn phòng

- Từ T1/2014 - Đến nay: Liên minh HTX tỉnh Lào Cai. Chức danh: Phó Chủ tịch

- Từ T5/2015 đến nay: Phó Bí thư

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, điều hành công việc của Liên minh HTX tỉnh theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lào Cai khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm tra theo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra. 

- Phụ trách Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch.

- Là thành viên Ban vận động “Quỹ vì người nghèo”; Thành viên Hội đồng “xét duyệt công nhận nghề, truyền thống làng nghề trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động PCCN tỉnh Lào Cai”; Ban chỉ đạo “Nông dân sản xuất giỏi” tỉnh Lào Cai; Uỷ viên Ban chấp hành Mặt trận tổ quốc tỉnh Lào Cai.

- Ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác khi được Chủ tịch uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch trong lĩnh vực được phân công phụ trách.


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 2,199
  • Tất cả: 224,059

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang